نقاشی

۱۱ / آذر / ۱۳۹۸ مسئول آزمون

زمانبندی حرفه های نقاشی نیمه اول مهر ماه در سایت بارگذاری گردید.(لیست ها از واحد آزمون تحویل گرفته شود)

فناوری اطلاعات

۵ / آذر / ۱۳۹۸ مسئول آزمون

زمانبندی برخی از رشته های فناوری اطلاعات که در روز ۹۸/۰۸/۲۶ آزمونشان با مشکل مواجه گردید، زمان جدیدی برایشان در نظر گرفته شده که در […]

جذب نیروی کار

۵ / آذر / ۱۳۹۸ روابط عمومی

قابل توجه مهارت آموختگان آموزش فنی و حرفه ای کشور: شرکت تک تام که در حوزه واردات تجهیزات آزمایشی فعالیت می نماید ، جهت تکمیل […]

اطلاع رسانی عمومی

۵ / آذر / ۱۳۹۸ روابط عمومی

جهت مشاهده ویدئوهای آموزشی PLC پیشرفته تهیه شده توسط آقای محسن عزتی یارعزیز یکی از مربیان ارشد سازمان آموزش فنی و حرفه ای و اکنون […]

فناوری اطلاعات

۲۲ / آبان / ۱۳۹۸ مسئول آزمون

زمانبندی آزمونهای نیمه دوم شهریور ماه ۹۸ + نیمه دوم مهر ماه ۹۸ + مجدد حرفه های فناوری اطلاعات در سایت بارگذاری گردید .