آزمون های عملی پیرایشگر مردانه، چیلر،اسپیلت و پکیج

زمان ، ساعت و مکان آزمون عملی حرفه های پیرایشگر مردانه ، چیلر ، اسپیلت و پکیج در سایت بار گذاری گردید .