آمار آزمون آنلاین نیمه دوم شهریور

آمار آزمون های آنلاین نیمه دوم شهریور ماه و هماهنگ و مجدد در سایت بار گذاری گردید . در صورت مغایرت تعداد کارآموزان ، هر چه سریعتر به واحد آزمون مراجعه فرمائید .