آموزشی که به اشتغال تبدیل شد

آموزش های فنی و حرفه ای موجب اشتغال زایی می شود

 

به گزارش روابط عمومی مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرری ،مهندس خلیقی که یکی از مربیان و استادان خبره آموزش فنی و حرفه ای مرکز شهر ری است ، با آموزش حرفه پرورش قارچ  اشتغال ایجاد کرد

خلیقی که درکلینک گل و گیاه شهرداری شهر ری کار گاه آموزش قارچ را تشکیل داده و به پایان رسانده است ،باعث شد یک خانم جویای کار در این کار گاه آموزش دیده و بعد از پایان دوره بتواند کارگاه پرورش قارچ برای کسب درآمدراه اندازی کند.

این مربی در این رابطه گفت: با توجه به نیاز امروز اقتصاد خانواده ها، خانم های خانه دار که وقت آزاد بیشتری در اختیار دارند می توانند با شرکت در این نوع کارگاهها برای خود و کمک هزینه خاواده ایجاد شغل کنند .

وی افزود: کار گاه پروش قارچ نیاز به تجهیزات خاصی ندارد و با تجهیزات ابتدائی و خیلی کم در یک مکان کوچک که می تواند در زیر زمین منزل و حتی در یک اتاثق کوچک یا گوشه ای از حیاط خانه نیزاحداث گردد .