برگزاری دوره آموزشی پرورش قارچ در جهاد کشاورزی حسن آباد فشافویه

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرری برگزاری دوره آموزش مهارتی پرورش قارچ توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرری در جهاد کشاورزی حسن آباد فشافویه توسط مهندس خلیقی مربی گرانقدر سازمان در حال برگزاری می باشد.