استخدام خانم و آقا در گروه تولیدی صنعتی لیبرال

گروه تولیدی صنعتی لیبرال (کارخانه تولید پوشاک) تعداد ۵۰ نفر نیروی خانم و آقا استخدام می کند .

شرایط استخدام : حقوق طبق وزارت کار و امور اجتماعی همراه با بیمه تامین اجتماعی

ساعت کاری : از ۸ صبح الی ۷ شب

آدرس : شورآباد

ایاب و ذهاب : سرویس از مترو کهریزک تا کارخانه و بالعکس

شماره تماس :  ۶۶۴۸۵۰۲۰-۶۶۴۸۵۰۳۰ شماره همراه آقای اسماعیلی : ۰۹۱۲۳۱۵۱۸۵۰ –

۸ – ۵۶۵۴۲۹۵۴

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهر ری هیچگونه مسئولیتی در قبال استخدام گروه تولیدی صنعتی لیبرال ندارد و این آگهی صرفا” به درخواست مدیر کارخانه در سایت مرکز قرار داده شده است.