اولین جلسه شورای اداری و مربیان مرکز شهرری در سال ۹۷

اولین جلسه شورای اداری  و مربیان مرکز در شانزدهم اردیبشت ماه راس ساعت ۲ بعد از ظهر در سالن اجتماعات مرکز شهرری برگزار گردید.

جلسه در ابتدا با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید در ادامه آقای مهندس صادقزاده به بیان اهداف و دستاوردهای در پیش روی سال ۱۳۹۷ مرکز اشاره کردند و راهکارهای برای تحقق این اهداف بیان کردند و باعنایت به رسالت مرکز شهرری در خصوص تحقق بخشی آموزشهای فراگیر در سطح شهرستان ری بیاناتی مطرح کردند در ادامه آقای صدیقی معاون مرکز و مسول آموزش به ارائه گزارشی از آمار و عملکرد سال ۱۳۹۶ مرکز پرداختند و یکی از دستاوردهای مرکز را آموزش ۴۵۰ هزار نفر آموزش در سطح شهرستان دانستند و در ادامه گزارشی جامع از مشکلات و راهکارهای مرکز ایراد نمودند و در ادامه هر کدام از مربیان و کادر اداری به بیان مشکلات و نقطه نظرات قسمتهای مربوطه پرداختند در جمع بندی مربوطه در سال جاری چشم اندازی روشن برای مرکز فنی و حرفهای شهرری ترسیم گردید.