برپایی نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان در هفته ملی مهارت در پارک لاله

به مناسبت هفته ملی مهارت در بسیاری از پارک ها و بوستان ها ، نمایشگاهی از دستاوردهای مهارت آموختگان و کارآفرینان مراکز آموزش فنی و حرفه ای و بخش های غیر دولتی فنی و حرفه ای ( آموزشگاه های آزاد ) دایر شده است .در این نمایشگاه ها مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه ای به ارائه آموزش های کپسولی  در قالب ورک شاپ و گذر مهارتی پرداختند.