برگزاری جلسه توجیهی راه اندازی سامانه samatvto

 به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرری جلسه ای در روز سه شنبه مورخ ۱۳/۶/۹۷ با حضور آقای نارنجی موسس شرکت نمایه هنر جوان و تعداد ۳۵ نفر از موسسین آموزشگاههای آزاد با موضوع راه اندازی سایت معرفی آموزشگاه های آزاد در سامانه www.samatvto.ir در واحد آمفی تئاتر مرکز برگزار گردید.