تاریخ جدید آزمون آنلاین تعیین صلاحیت فنی وحرفه ای مربوط به روز دوشنبه ۱۶ دی ماه ۹۸

آزمونهای لغو شده در تاریخ ۹۸/۱۰/۱۶ به تاریخ های ۲۴ و ۲۵ /۹۸/۱۰ طبق جدول ذیل موکول گردید .

نام نام خانوادگی کد ملی حرفه ساعت تاریخ آموزشگاه
آیدا آذربهرام ۱۸۵۰۳۹۴۸۳۰ آرايشگر ناخن ۱۰:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ بهشت رو
دلوان امین پور ۳۷۵۰۳۰۵۱۲۹ نازک دوز زنانه ۱۰:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ صدف ری
اقدس جدیدی ۶۵۷۴۹۸۵۵ آرایشگر موی زنانه ۱۰:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ بهشت رو
مهدی خزایی ۴۸۱۱۶۰۷۰۱ پیرایشگر مردانه درجه ۲ * ۱۰:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ مهد مو
مریم دیودل ۶۶۴۹۸۶۸۹۱۴ راهنماي گردشگري سلامت ۱۰:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ مهردانش
مولاداد رحیمی ۱۸۹۲۵۰۱ پیرایشگر مردانه درجه ۲ * ۱۰:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ مهد مو
جواد رسولی ۳۹۲۰۸۶۵۹۰۱ پیرایشگر مردانه درجه ۲ * ۱۰:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ دارالفنون ری
معصومه زارع ۵۰۲۹۲۹۸۲۲۳ راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) ۱۰:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ اطلاعات گستر
فهیمه سمائی ۴۹۳۶۰۹۷۱۷ متعادل ساز چهره زنانه (آرايش صورت) ۱۰:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ چکاوک
وصیه خانم لطیفی سرینی ۳۲۵۴۰۸۳۳۳۴ راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) ۱۰:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ مهردانش
راحله محمدی ۸۲۵۷۸۴۸۶ پاکسازی پوست صورت زنانه ۱۰:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ بهشت رو
شهربانو موسی زاده گورابسری ۲۵۸۰۷۱۰۰۴۳ راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) ۱۰:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ مهردانش
شهناز نامدارقلعه جوق ۱۴۶۷۵۷۵۵۴۲ راهنماي گردشگري سلامت ۱۰:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ مهردانش
مناء سادات الحسینی ۷۵۲۰۶۱۸۸ نازک دوز زنانه ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ صدف ری
فرهاد خلیلی ۳۸۶۷۰۵۱۴۳ تعميركار خودروهاي تجاري (سنگين و نيمه سنگين) درجه ۲ ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ دارالفنون ری
فاطمه دریافرد ۴۹۰۲۶۱۹۱۴ راهنماي گردشگري سلامت ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ مهردانش
حسین سلیمی ۶۶۶۰۲۵۵۱۰۹ تعمیرکاربرق خودرو ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ دارالفنون ری
مصطفی سنگ سفیدی ۷۸۰۶۴۴۸۹۱ کارور PLC درجه ۲ * ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ کنترل و ابزاردقیق
مریم شفیعی ثابت ۶۵۷۱۹۶۳۸ راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ مهردانش
بهروز عبدی ۴۸۰۱۷۰۱۰۱ پیرایشگر مردانه درجه ۲ * ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ مهد مو
حسین غلامی ۷۰۲۳۷۹۰۰۸۹ پیرایشگر مردانه درجه ۲ * ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ مهد مو
مبینا فسائی ۴۸۰۹۲۲۶۹۱ رایانه کار حسابداری مالی (کار و دانش) ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ نسل نو اندیش
رعنا لرستانی ۴۹۰۷۰۶۴۸۷ نازک دوز زنانه ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ صدف ری
معصومه محمدی ۴۲۷۰۶۹۲۰۷۳ برنامه ریز امور اقتصادی -اجتماعی خانواده ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ مهردانش
نظیر محمدی ۲۱۱۹۳۹۰ تعمیرکارموتورسیکلت ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ دارالفنون ری
محمد مقنی مؤخر بیدگلی ۶۱۹۰۱۴۰۵۷۲ تعمیرکاراتومبیل های سواری بنزینی ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ دارالفنون ری
الهه ملا تقی زاده ۱۰۷۶۴۹۱۷ پیرایشگر موی زنانه ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ بهشت رو