جستجوی زمانبندی آزمون عملی بر اساس تاریخ آزمون کتبی

search azmoon
Sending

جستجوی زمانبندی آزمون عملی بر اساس تاریخ آزمون کتبی

جهت مشخص شدن زمان برگزاری آزمون عملی، میبایست زمان آزمون کتبی یا آنلاین که شرکت نموده اید را وارد نمایید و سپس روی دکمه جستجو کلیک فرمایید.

در لیست افرادی که در آزمون آنلاین یا کتبی نمره قبولی کسب نموده اند، برای آزمون عملی معرفی میشوند.