دوره آموزشی تاپستری (گلیم تابلوی)

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرری با نگاهی نو ‌و خلاق اقدام به برگزاری دوره آموزشی تاپستری (گلیم تابلوی) به مربیگری سرکار خانم حسینی نموده است .
تکنیکهای آموزشی در این دوره:

[ بافت ساده ی گلیم ، ایجاد طرح در بافت ، زنجیره ، ملیله ، بافت برجسته ی چند در میان ، گره ی فرش ، وصل و بند بین بافتها ، کوک برجسته ، شیب تند و کند ، توری بافی ]