دیدار صمیمانه مدیرکل محترم استان تهران

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرری ، دکتر رضا گرزین مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران در بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرری از ایجاد رشته های نو و متناسب با فناوری های جدید خبر داد ، همچنین خاطر نشان کردند در سال جدید کارگاه ها با تجهیزات و ادوات نو مجهز خواهند شد. وی افزود خانواده آموزش فنی و حرفه ای استان تهران باید رابطه خود را با صنایع و کارخانجات برای پیشبرد و ارتقا تولید ملی و بهروری هرچه بیشتر و کیفیت هرچه بیشتر کالای ایرانی اقدام کنند ، ایشان در پایان از زحمات تمامی همکاران مرکز با توجه به نبود امکانات و نداشتن تجهیزات به اینکه بالاترین میزان همکاری را برای پیشبرد اهداف داشته اند تقدیر و تشکر یه عمل آوردند.