راه اندازی سالن آنلاین مرکز شماره ۱۷ شهرری

به همت رئیس مرکز شهرری جناب آقای  مهندس صادقزاده و تلاش کارکنان مرکز شهرری سالن آزمون آنلاین مرکز شهرری افتتاح و راه اندازی گردید و منبعد کلیه ازمونهای مربوطه به صورت آنلاین در مرکز شهرری برگزار می گردد.