شروع دوره آموزش بازرس جوش به روش مایعات نافذ PT

کلاس های بازرس جوش به روش مایعات نافذ PT ، روز سه شنبه مورخ ۹۸/۴/۲۵ ساعت ۹ صبح توسط آقای مهندس وحید ابوطالبی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهر ری برگزار می گردد. علاقه مندان به یادگیری این دوره و افرادی که پیامک مرکز را دریافت نموده اند یا در سایت مرکز شهر ری پیش ثبت نام انجام داده اند در تاریخ تعیین شده در مرکز حضور داشته باشند.