شروع دوره آموزش سیم کشی مدارهای الکتریکی به صورت توکار

دوره آموزش سیم کشی مدارهای الکتریکی به صورت توکاردر تاریخ ۹۸/۴/۱۷ در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهر ری توسط آقای مهندس نوید ناصری با استقبال دانش آموزان پسر برگزار گردید.

این دوره ۱۱۲ ساعت و کوتاه مدت می باشد و کارآموزان پس از پایان دوره با قبولی در آزمون های کتبی و عملی گواهینامه بین المللی دریافت می کنند.