هم اندیشی در خصوص آموزش معتادین بهبود یافته در کمپ شفق

در تاریخ ۹۸/۵/۲۲ جلسه تبادل نظر و هماهنگی در مورد برگزاری کلاس های مهارت آموزی ویژه معتادین بهبود یافته مرکز شفق با حضور رئیس ، معاون و چند تن از مربیان مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهر ری ، سرکار خانم دکتر مینا رجایی ( مدیر بهزیستی شهرستان ری ) و همکارانشان در محل کمپ شفق برگزار گردید. در این جلسه تصمیم بر این شد تعیین حرفه هاو دوره های آموزشی ظرف مدت ۱۰ روز توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهر ری  برنامه ریزی گردیده و به مرکز شفق اعلام شود.