کسب مقام چهارم کشوری ودیپلم افتخار توسط اقای صادقی از کارموزان کارگاه PLC مرکز فنی حرفه ای شهرری

جنلب اقای صادق زاده رییس مرکز
ضمت تشکر از زحمات اقای عزتی مربی کارگاه PLC و با تبریک به اقای صادقی جهت کسب این مقام ایشان اذعان داشته اند ماه حصل اموزشهای فنی حرفه ای را می توان در نتایج درخشان المپیاد جستجو کرد.و به همین مناست بر همه مربیان تاکید نمودند که با تلاش این عزیزان بر تعداد المپیادیان این مرکز اضافه شوند.