اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
Get Adobe Flash player

زمانبندی آزمون عملی

****** زمان آزمون عملی یا کتبی هراه داشتن کارت ملی اصل الزامیست. ******
مشاهده زمان بندی برگزاری آزمون عملی مربوط به کارآموزان قبول شده در آزمون کتبی
زمانبندی آزمون عملی مربوط به آزمون ۱۱بهمن ۹۲ مرکز شهرری
مشاهده زمان بندی برگزاری آزمون عملی مربوط به صنایع دستی یا تفاهم نامه قالی بافی
 محل آزمون را در ثبت نام اینترنتی، شهرری انتخاب نموده اید. (مرحله هفتم ۹۲) (باسوادی و بی سوادی)
مشاهده زمان بندی برگزاری آزمون عملی مربوط به آزمون ادواری مرکز شهرری
 زمانبندی آزمون عملی مربوط به آزمون ۳ آبان ۱۳۹۲

امروز : شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۳

مشترک خبرنامه شوید