نقاشی

۶ / مهر / ۱۳۹۸ مسئول آزمون

تاریخ ، ساعت و مکان آزمون عملی حرفه های نقاشی مربوط به آزمون آنلاین نیمه اول شهریور و مجدد و جامانده های ماه های قبل […]

نقاشی

۲۷ / شهریور / ۱۳۹۸ مسئول آزمون

مکان و زمان و ساعت حرفه های نقاش سیاه قلم و آبرنگ و مربی نقاشی کودک در سایت بارگذاری گردید.