حسابداری

۱ / آبان / ۱۳۹۸ مسئول آزمون

تاریخ ، ساعت و مکان آزمون عملی حرفه حسابداری نیمه دوم شهریور و نیمه اول مهر ماه ۹۸ در سایت بارگذاری گردید .

گردشگری

۲۳ / مهر / ۱۳۹۸ مسئول آزمون

زمانبندی آزمون های آنلاین نیمه دوم شهریور ماه و نیمه اول مهر ماه سال ۱۳۹۸ حرفه گردشگری در سایت بارگذاری گردید .

نقاشی

۶ / مهر / ۱۳۹۸ مسئول آزمون

تاریخ ، ساعت و مکان آزمون عملی حرفه های نقاشی مربوط به آزمون آنلاین نیمه اول شهریور و مجدد و جامانده های ماه های قبل […]